AANDACHT VOOR TALENT

Aandacht voor talent

Ons werk

Training & coaching

Onze training- en  coachingtrajecten hebben tot doel leidinggevenden en medewerkers bewust te maken van hun mentale stemmingen en ze mentaal veerkrachtiger te maken. Wij ontwikkelen de talenten, prikkelen de mindset en laten mensen inzien welke invloed ze hebben op het resultaat en het succes van de organisatie.  Zo wordt flexibiliteit, groei en continuïteit verankert binnen de organisatie en is de organisatie in staat elke verandering aan te kunnen.

Geïnteresseerd in onze aanpak? Neem dan contact met ons op dan maken we een afspraak! 

 

Trainingen en workshops One Minute Coaching

Een sterke organisatie creëer je niet zomaar. Daar is mentale veerkracht voor nodig. Veerkracht die nodig is om in te spelen op alle veranderingen. KJ Support traint leidinggevenden en medewerkers op die mentale veerkracht. Ontdek zelf de trainingen en workshops One Minute Coaching, Straight Talking -  Klare Taal en 60 Seconds to Impress.

 

 One Minute Coaching

Medewerkers met een topsportmentaliteit, die mentaal veerkrachtig zijn, kunnen optimaal presteren. Maar hoe krijg je hen zo ver? Dat is makkelijker en minder tijdrovend dan je denkt. De begeleiding van je medewerkers bestaat vaak uit korte momenten. “Heb je even?” De training One Minute Coaching geeft jou als leidinggevende, de kans meer uit deze momenten te halen.


Als leidinggevende wil je dat je team het beste uit zichzelf haalt. Je wilt motiveren en inspireren zonder ellenlange gesprekken te voeren. De training One Minute Coaching geeft je de kans om meer uit jezelf en je team te halen. Hoe? Door ‘one minute at a time’ een medewerker in zijn mentale stemming te beïnvloeden. Dat doe je in het moment, zodat je direct inspeelt op mentale processen. Je coaching zal beloond worden door topprestaties van je medewerkers. Onze trainingen worden gegeven door trainers die veerkracht laten zien. Trainers die als geen ander weten hoe je in ‘One Minute’ het beste uit een ander kan halen.

Geïnteresseerd en wil je je inschrijven voor een kennismakingsworkshop of een open training? Kijk hier voor de mogelijkheden!

 

60 Seconds to Impress

Een goed telefoongesprek voeren is een vak. Elke call geconcentreerd uitvoeren en steeds opnieuw de uitdaging aangaan om ieder telefoongesprek succesvol te laten verlopen is topsport. Hoe zorg je ervoor, als professional, dat bellen leuk is en blijft? Ook als aan de andere kant van de lijn de stemming niet zo positief is. Met onze training 60 Seconds to Impress trainen we de mentale veerkracht van medewerkers met intensief klantcontact. Zowel in een B-to-B als in een B-to-C omgeving. Hierdoor leren uw medewerkers in ieder gesprek de negatieve spanning om te zetten in positieve energie. Hoe? Door altijd – ongeacht het verloop van het gesprek- positief op de klantrelatie te blijven. We hanteren een onconventionele aanpak die leidt tot meer betrokkenheid bij de eigen medewerkers en daardoor bij de klanten.
De training 60 Seconds to Impress is ideaal voor in- en outbound salesgesprekken, sales en after-sales gesprekken en inbound klachtafhandeling. Na een korte awareness-sessie van 1,5 uur trainen we direct daarna de medewerkers on-the-job. Ze worden begeleid door de eigen teamleiders en onze trainer One Minute Coaching. Binnen een aantal uur merk je als leidinggevende van het Contact Center verschil in beleving en betrokkenheid en zie je de resultaten verbeteren.

 

Straight Talking

Hoe creëer je zelfsturende teams die goed samenwerken en goede resultaten halen? Met onze training Straight Talking – Klare Taal leren medewerkers de mentale stemmingen van collega’s te herkennen en erkennen. Van daaruit kunnen zij bepalen wanneer het belangrijk is om in te gaan op de inhoud en wanneer juist niet. Ze leren echt naar elkaar te luisteren en elkaar aan te spreken op houding en gedrag. Altijd vanuit het positieve. Collega’s worden door de training uitgenodigd te communiceren vanuit hun intuïtie en vanuit hun kracht. Kies voor Straight Talking – Klare Taal!
De aanpak: Na een korte scan waarbij de gesprekken met medewerkers al snel een indicatie geven van leerbereidheid, mentale veerkracht en beïnvloedingskracht, worden teams in een classroom omgeving getraind. Vervolgens volgt een aantal weken later een training met de teams on-the-job.  Er ontstaat een gemeenschappelijke taal binnen de teams waardoor teams meer slagkracht ontwikkelen.

 

Helder en klantgericht communiceren

De manier waarop je als organisatie communiceert bepaalt in belangrijke mate hoe (potentiële) klanten je ervaren en of ze klant bij je worden en/of blijven. Door de communicatie met je klanten geef je je visitekaartje af. Cruciaal dus om hier een duidelijke visie op te ontwikkelen; Wat wil je uitstralen? Waar sta je voor? Welk gevoel moet een klant overhouden aan het contact met jouw organisatie?

Wij helpen je bij het definiëren van deze uitgangspunten en de visie op klantcontact. Vervolgens vertalen we dit naar een praktische workshop voor iedereen binnen de organisatie die klantcontact heeft. Met heldere kaders en richtlijnen en handige tips geven we handvatten om op een authentieke manier helder en klantgericht te communiceren. We zorgen ervoor dat er uniformiteit in de communicatie ontstaat zonder dat deze onpersoonlijk wordt zodat de klant bij elk contact dezelfde beleving heeft.

Advies

Wij helpen organisaties te ontdekken wat hun onderscheidend vermogen is. Wat zijn de sterke kanten, wat werkt goed? Wat is hun kracht en hoe kunnen ze die kwaliteiten nog verder ontwikkelen? Door onze kennis en ervaring zien wij snel waar een organisatie zich in onderscheidt en hoe dit nog verder ontwikkeld kan worden. Want....dat wat je aandacht geeft groeit. Wij richten ons daarom voornamelijk op de verdere ontwikkeling van positieve en succesvolle aspecten.

Interim management

We ondersteunen organisaties door op tijdelijke basis invulling te geven aan leidinggevende functies binnen de klantcontact afdeling. Wij hebben de kennis en ervaring om zowel op strategisch als operationeel niveau de gewenste bijdrage en support aan uw organisatie te leveren. Of het nu gaat om het verhogen van de kwaliteit, het verbeteren van de effectiviteit of het doorvoeren van efficiëntieslagen; KJ Support is op alle vlakken waardevol. 

Onze expertise wordt o.a. ingezet op de volgende gebieden:

  •  Ondersteunen in het definiëren van de strategische koers m.b.t. de serviceverlening
  •  Doorvertalen van de strategie naar een praktisch uitvoerbaar plan
  •  Leiden en coachen van een team van klantadviseurs en/of teamleiders
  •  Opzetten van een gedegen Quality Monitoringsproces (QM)
  •  Ontwikkelen en implementeren van een klantgericht communicatiebeleid
  •  Customer Experience management; het beïnvloeden van de klantbeleving op essentiële 'touch points'
  •  Opzetten van een gestructureerd feedbackproces (bijv. vanuit een NPS-meting)
  •  Definiëren en implementeren van een integraal klachtmanagementbeleid en -proces
  •  Werving & selectie van klantcontact specialisten